<

Geveltuintjes

Geveltuintjes main image

Verspreid over twee weekends in zowel 2022 en 2023 legden we, in samenwerking met de geveltuinbrigade van het Gents MilieuFront, gratis 97 geveltuintjes aan bij wijkbewoners. Deze vergroening van onze straten moet de leefomgeving niet alleen aantrekkelijker maken, maar ook bijdragen tot het verkoelen van de wijk op momenten dat de klimaatverandering onze stad omtovert in een hitte-eiland. Uiteraard had de praktische realisatie van de geveltuinen nogal wat voeten in de aarde: de buurt op de hoogte brengen, geïnteresseerden laten weten wanneer zij aan de buurt zijn, vrijwilligersploegen bijeenbrengen om deze toch vrij arbeidsintensieve en zware ingreep te realiseren. We ontdekten dat dit in feite infrastructuurwerken zijn die je niet tot een goed einde kan brengen zonder drilboren, spades, afvalcontainers, puinzakken, verse teelaarde… Het waren dan ook momenten van verhevigde samenwerking en ontmoeting in de buurt. Omdat het eerste weekend plaatsvond gedurende een hittegolf en het derde geplaagd werd door regens, kregen de werken bij momenten iets heldhaftigs. Gelukkig zorgden onze vrijwilligers ook soep en lekkere broodjes.