<

Over ons

Mach-H is een groot project van het zogenaamde wijkbudget van stad Gent. Alle wijken kregen tijdens de legislatuur 2019-2024 een budget ter beschikking, waarvoor de bewoners zelf over de bestemming konden beslissen. In de wijk Macharius-Heirnis werden meer dan 70 voorstellen ingediend. Mach-H probeerde, onder meer vanuit de Buren van de Abdij en de Zalmstraatwerking, zoveel mogelijk van die voorstellen bijeen te brengen en om te smeden tot een geheel. Dat lukte in grote mate en na een stemming in de wijk kreeg ons project dat we Mach-H doopten, het meest stemmen, en daardoor het budget van 155.000 euro dat we gevraagd hadden.

Uit die synthese van al die voorstellen kwamen drie belangrijke ‘assen’ naar voren: de vergroening van de wijk, het verbeteren en aangenamer maken van de straten, pleinen en parken, en activiteiten opzetten die de samenwerking in de wijk bevorderen.

De eerste as, de vergroening en ontharding, moet onze wijk beter bestand maken tegen de klimaatopwarming. Daartoe worden onder meer meer dan honderd geveltuinen aangelegd, tientallen bomen bijgeplant, en een heus tiny forest. Ook passend in dit luik is de werking van de werkgroep biodiversiteit/SNEL (StadsNatuur-En Landbouw) waarbij we de biologische rijkdom in onze wijk in kaart brengen en proberen te ondersteunen. En tevens de mogelijkheden van stadslandbouw aftasten en realiseren: met onder meer een wijkbier Schol (gemaakt met lokaal geteelde hop) en wijkkruidenthee (met een kruiden van een lokaal ingezaaide kruidenweide). De vergroening van de Dampoortstraat, een echte winkelstraat en invalsweg naar Gent, valt eveneens onder de vergroening.

De tweede as, de verbetering van de publieke ruimte, bevat onder meer de bouw van 100 gevelbanken, een buurtkiosk, de inrichting van een buurtparkje in de Zalmstraat, het plaatsen van twee robuuste schaaktafels in het Coyendanspark, het verrijken van het Spaans Gewas (volkstuintjes op het Spaanskasteelplein) met zitbanken, een opslagruimte en een compostbak.

Tot slot is er de derde as die de samenwerking in de wijk wil bevorderen. Dat gebeurt onder meer met Draad, een maakatelier waar op allerlei manieren textiel wordt gemaakt met toestellen die Mach-H heeft aangeschaft ten bate van de buurt. Ook het aansluiten en mee uitbreiden van de uitleendienst voor klusmateriaal en het buurtatelier van de Klusserette (in de aanpalende wijk van Sint-Amandsberg) valt onder dit luik: het geeft alle buurtbewoners van Macharius-Heirnis toegang tot het atelier en de vele gereedschappen en toestellen van de Klusserette. Tot slot is er de Coyendansparade, een gekke buurttocht die in september 2024 voor het eerst weer zal plaatsvinden en die door en voor buren wordt gemaakt.