<

Biodiversiteit

Biodiversiteit main image

Dit projectonderdeel begon met de vraag van een kind om berggeitjes in de buurt te kunnen kweken. Toen dit om allerlei redenen niet kon, veranderden we het geweer van schouder: als we geen nieuwe dieren in de publieke ruimte mogen kweken, zouden we dan niet beter de dieren en planten die er al zijn, beter leren kennen, en waar mogelijk hun leefomgeving verbeteren. Dat werd dan het objectief van de werkgroep biodiversiteit die al snel aansluiting vond bij een al bestaande werking van de Buren van de Abdij, de werkgroep SNEL, StadsNatuur-en Landbouw. SNEL had ook al plannen om de biodiversiteit beter te leren kennen en kweekte al kruiden en bijen in de tuin van de Sint-Baafsabdij en plukte al peren in de Lousbergboomgaard om er sap van te maken voor herberg Macharius en om buren de kans te bieden om peren in te leggen die anders toch verloren gaan. Omdat het voor een deel om dezelfde mensen ging, lag het voor de hand om beide werkingen samen te brengen in de werkgroep SNEL/biodiversiteit.

Mach-H vuurde de activiteiten van die werkgroep danig aan. We organiseerden tal van wandelingen en activiteiten om de soortenrijkdom beter te leren kennen: een hommelwandeling, een vogelwandeling, verkenning van de macro-invertebraten, een uiteenzetting over de gierzwaluw,.... We leerden opvallende soorten kennen zoals de grote gele kwikstaart, de distelvink en de gierzwaluw die nesten heeft op vele plaatsen in de wijk, waaronder de zuidmuur van de refter van de Sint-Baafsabdij. We denken eraan hun habitat te verbeteren. We zoeken ook naar wegen om te communiceren over de biodiversiteit in de wijk.

Mach-H zorgde intussen ook al voor twee bijkomende “landbouwproducten”. In het kader van de vergroening van de wijk beslisten we de snelgroeiende hop in het publieke en private domein aan te planten. De hopbellen oogsten en verwerken we vers in de lokale brouwerij Stroom tot een buurtbier, genaamd Schol. Het eerste jaar brouwden we 600 liter, in 2023 was het al 1300 liter. Een tweede initiatief is het inzaaien van een kruidentheeweide, in de herfst van 2023, in het Coyendanspark. We hopen die kruiden te oogsten en met een origineel kruidenmengsel een buurtthee te realiseren. Die kan dan aangeboden worden in herberg Macharius, in café’s in de buurt en aan geïnteresseerde buren.

Het was altijd de bedoeling van Mach-H dat het project de basis legde voor een permanent overleg tussen onze wijk en de Groendienst over de vergroening en het groen in onze wijk. We hopen dat de werkgroep SNEL die rol kan vervullen.